ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈՒՄՔԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔ

Կայքը պատրաստման փուլում է

տնօրեն` +374 91 420510

տեխնոլոգիական խումբ` +374 99 000923, +374 93 000823

գրասենյակ` +374 60 380015, +374 93 210065

հասցե՝ Ք. Երևան, Նոր Նորքի 4 զանգված, Ա. Հովհաննիսյան 24/4

SALE OF EQUIPMENT AND MATERIALS

Website under construction

Director: +374 91 420510

technology group: +374 99 000923, +374 93 000823

office: +374 60 380015, +374 93 210065

Address: Yerevan, Nor Nork 4th Block; Hovhannisyan 24/44